Payday loan


poniedziałek, 27 maja 2024

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości."

Kornel Makuszyński

Spis treści

Organy szkoły

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

DLA NAUCZYCIELA

Licznik odwiedzin
366759
dzisiajdzisiaj130
wczorajwczoraj446
w tym tygodniuw tym tygodniu130
w tym miesiącuw tym miesiącu29717
gości on line 5

1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dojeżdżających.

2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

3. Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

4. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

5. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły kursami zgodnie ze swoim planem lekcji i zgodnie z nim wyjeżdżają.

6. Jeżeli z zastępstw doraźnych wynika, że klasa zostaje zwolniona np. z ostatniej lekcji wówczas uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu na świetlicy.

7. Jeżeli uczeń dojeżdżający pozostaje na zajęciach pozalekcyjnych (jednorazowo lub stale) i chce za zgodą rodziców wracać innym środkiem lokomocji, musi złożyć w sekretariacie szkoły stosowne oświadczenie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów). pobierz załącznik nr 1

8. Powrót ze szkoły po zajęciach pozalekcyjnych innym środkiem lokomocji może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia złożonego w sekretariacie szkoły (jednorazowego lub stałego) podpisanego przez rodziców (opiekuna prawnego). pobierz załącznik nr 1 lub załącznik nr 2

9. Każdy uczeń dojeżdżający wraca do domu autobusem niezależnie od tego, jakim środkiem lokomocji dotarł do szkoły.

10. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.

11. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej.

12. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia napisanego na oryginalnym druku, podpisanym przez rodzica (prawnego opiekuna). pobierz załącznik nr 2

13. Zwolnienie musi być podpisane przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego i złożone w sekretariacie w sekretariacie szkoły do godz. 11:10. Inna forma zwolnienia z dowozu nie jest możliwa.

14. Wszystkie zwolnienia uczniów z dowozu autobusem będą przechowywane do końca roku szkolnego i okazywane rodzicom w czasie dni otwartych i zebrań.

15. Nie można zwolnić ucznia ze szkoły na podstawie zwolnienia z dojazdu autobusem.

16. Za zniszczenia wyposażenia autobusu finansowo odpowiada rodzic ucznia (prawny opiekun).

17. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym regulaminem dotyczącym kryteriów oceny zachowania.