Payday loan


poniedziałek, 27 maja 2024

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości."

Kornel Makuszyński

Spis treści

Organy szkoły

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

DLA NAUCZYCIELA

Licznik odwiedzin
366760
dzisiajdzisiaj146
wczorajwczoraj446
w tym tygodniuw tym tygodniu146
w tym miesiącuw tym miesiącu29733
gości on line 2

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie

REGULAMIN BIBLIOTEKI szkolnej

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.

Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.

Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.

Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy .

Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie pozostawiać w szafce.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

ZABRANIA SIĘ:

Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji.

Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do czerwca włącznie każdego roku szkolnego.

Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym.

Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

Książki i inne dokumenty należy szanować  jako dobro wspólne.

Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki ( innego dokumentu ) należy ją odkupić.

Pod koniec roku szkolnego książki ( inne dokumenty ) powinny być zwrócone przez uczniów, nauczycieli i pracowników administracji w terminie do 15 czerwca .

 Księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, albumy itp.) udostępnia się uczniom tylko w kąciku czytelniczym.

Księgozbiór podręczny udostępnia się również nauczycielowi na lekcje.