Payday loan


czwartek, 18 kwietnia 2024

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości."

Kornel Makuszyński

Spis treści

Organy szkoły

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

DLA NAUCZYCIELA

Licznik odwiedzin
362641
dzisiajdzisiaj700
wczorajwczoraj516
w tym tygodniuw tym tygodniu2530
w tym miesiącuw tym miesiącu13761
gości on line 2

HISTORIA SZKOŁY W KRUSZEWIE

 

1840- wybudowano w tak zwanej starej wsi budynek szkolny na pagórku, zwany dzisiaj starą szkołą, który później ? po przeprowadzonej kolonizacji, był szkołą dla Polaków


 1904 - Uczniowie brali czynny udział w strajku szkolnym, który trwał wówczas 14 dni. Protestowano przeciwko nauce w języku niemieckim

 

1912- wybudowano nowy budynek wraz z zabudowaniami gospodarczymi przy szosie Czarnków- Ujście, tzw. szkołę ewangelicką.

4 września 1939 roku ? w Kruszewie pojawiły się pierwsze oddziały wojsk niemieckich

W listopadzie 1939 roku przybyła do Kruszewa nowa nauczycielka Maria Mikulska, miała objąć posadę kierownika szkoły po aresztowanym przez Niemców kierowniku Józefie Polarczyku.

 

8 grudnia 1939 roku nastąpiło wysiedlanie przez Niemców mieszkańców Kruszewa. Wysiedlono wówczas Józefa Polarczyka z rodziną. Starą szkołę zamieniono na ? Deutches Haus?, gdzie odbywały się zebrania partyjne.

 

W 1945 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości młodzież ?gromadnie rzuciła się do nauki?, bowiem tylko w grudniu 1939 roku i styczniu 1940 roku uczęszczano do szkoły.

 

20 lutego 1945 roku rozpoczęto nowy rok szkolny, zainaugurowany mszą świętą w kościele parafialnym. Mszę świętą odprawił i kazanie wygłosił ks. proboszcz Bolesław Mielcarski.

Posadę nauczycieli objęli wówczas - Jan Wierdak i Stefan Górski. W marcu 1945 roku dołączyła do nich Maria Mikulska.

 

20 marca 1945 roku ster szkoły wrócił w ręce Józefa Polarczyka (zatrudnionego od 1 lutego 1935 roku), który powrócił z wysiedlenia.

31 kwietnia 1945 roku z posady zrezygnował Stefan Górzny, Jan Wierdak natomiast został przeniesiony do szkoły w Gębiczynie.

31 września zatrudniono w szkole Mariana Perza w charakterze siły pomocniczej, a od 1 kwietnia 1945 roku zatrudniono nauczyciela Klemensa Nawrota.

 

Rok szkolny 1946/47.

Nauka odbywała się tylko w nowej szkole. Uczyło wówczas tylko dwoje nauczycieli.

9 września zatrudniono siłę pomocniczą w osobie Mieczysława Plicherskiego.

16 listopada odbyła się pierwsza wywiadówka.

W grudniu 1946 roku Radio Polskie założyło w Kruszewie radiowęzeł. Aparat znajdował się u kierownika szkoły, a szkoła została częściowo zradiofonizowana.

 

Rok szkolny 1947/48

16 września przeniesiono do Krotoszyna nauczycieli - Klemensa Nawrota i Marię Nawrot.

1 lutego 1948 roku zatrudniono Edmunda Krzyżanowskiego.

 

Rok szkolny 1948/49 i 49/50

Nie było żadnych zmian personalnych. Do szkoły uczęszczało 103 uczniów i uczyło 3 nauczycieli.

 

Rok szkolny 1950/51

2 maja 1951 roku zatrudniono Stanisławę Golec

1 lipca 1951 roku kierownikiem szkoły został Stanisław Ratajczak.

Nauczyciele: Golec, Kowalski, Ratajczak

1 lutego 1952 roku nastąpiła zmiana. Stefan Kowalski został przeniesiony, a na jego miejsce przybył Alfons Staliński.

Od 2 sierpnia 1952 roku do 20 sierpnia 1952 roku trwał remont szkoły. Wówczas wymalowano dwie klasy, korytarz, drzwi, okna, wstawiono szyby, naprawiono zamki, odmalowano szafy, naprawiono drzwi frontowe, naprawiono dach i studnię.


Rok szkolny 1952/53.

Do szkoły uczęszczało wówczas 77 uczniów i uczyło 3 nauczycieli- Golcowa, Staliński, Ratajczak.

Od 15 listopada 1952 roku do 15 marca 1953 roku trwało dożywianie dzieci.

Dożywiano wówczas 30 uczniów. Dzieci otrzymywały- kawę, herbatę, mleko i bułki.

 

Rok szkolny 1953/54

1 sierpnia 1953 roku przeniesiono Stalińskiego do Piłki, kierownikiem szkoły ponownie został Ratajczak.

 

 W latach 1954/55, 55/56 i 56/57 uczyli następujący nauczyciele:

Golcowa, Gocówna, Górzna, Ratajczak

W roku szkolnym 1957/58 religii w szkole uczył ks. proboszcz Bolesław Mielcarski..

W roku szkolnym 1958/59 do grona nauczycieli dołączyła Gruntkowska, a w 1960/61 Magajowa.

 

Rok szkolny 1960/61

Prace w szkole rozpoczął pan Florian Wicher

Rok szkolny 1962/63

Dołączył nauczyciel Tadeusz Werner. Wówczas grono nauczycielskie przedstawiało się następująco:

Golcowa, Werner, Gocówna, Wajer, Ratajczak.

 

Rok szkolny 1963/64

Nastapiły zmiany personalne- Ratajczak został przeniesiony do Czarnkowa, a T. Werner na stanowisko kierownicze do szkoły w Mężyku. Kierownikiem szkoły w Kruszewie został Czesław Nowak.

Rok szkolny 1965/66

Do grona nauczycieli dołączyła Wacława Nawrot.

 

Rok szkolny 1966/67

Zatrudniono nową nauczycielkę- Halinę Jasińską, w styczniu 1967 odeszła Aurelia Nowak, a jej miejsce zajęła Bożena Szubert.

W 1967 roku zorganizowano pierwsze ognisko przedszkolne, pierwszy raz żegnano też klasę VIII, którą ukończyło wówczas 12 uczniów.

 

Rok szkolny 1967/1968

Odeszły dwie nauczycielki- H.Jasińska i B. Szubert. Na ich miejsce przyszli- Halina Pomiechowska i Roman Rosada.

Rok szkolny 1968/1969

Odszedł Roman Rosada.   Powitano nowych nauczycieli- Janinę Gracz, Henrykę Grześ, Krystynę Andrzejak.

 

Rok szkolny 1969/1970

Grono nauczycielskie przedstawiało się następująco:

Wacława Nawrot, Lucyna Martenka, Janina Górzna, Czesław Nowak (kierownik), Wiesława Kujawa, Henryka Grześ, Maria Urbańska.

W roku szkolnym 1971/ 72 Janina Górzna przebywała na urlopie macierzyńskim.

 

W roku 1972/73 doszedł z Jabłonowa Teodor Kiczka.

Rok szkolny 1973/74

Nastąpiła wówczas zmian sieci szkół. Kruszewska szkoła powiększyła liczbę uczniów. Od tego roku uczęszczać będą klasy IV-VIII z Marunowa, Sarbi i Jabłonowa.

Wobec znacznego powiększenia się liczby dzieci zaplanowano dobudowę skrzydła do istniejącego budynku szkolnego. W skrzydle tym przewidziano 6 izb lekcyjnych, stołówkę- świetlicę, kuchnię, kancelarię i sekretariat. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na wiosnę 1973 roku, zakończenie zaś na lato 1974 roku. 

W roku szkolnym 1973/74 zmieniono nazwę szkoły ze Szkoły Podstawowej w Kruszewie na Gminną Szkołę Zbiorczą w Czarnkowie- Szkołę Podstawową w Kruszewie.

Powitano nowych nauczycieli- Mieczysława Wiśniewskiego i Mieczysława Polarczyka, którzy zastąpili Wacławę i Mieczysława Kosickich, którzy zostali przeniesieni do Czarnkowa.

Mieczysław Wiśniewski bardzo szybko zrezygnował z zawodu nauczyciela.

Nastąpiło otwarcie świetlicy szkolnej dla uczniów dojeżdżających.

 

W roku szkolnym 1974/75 przybywa nowa, młoda nauczycielka Maria Garstka.

18 kwietnia 1975 nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod nową szkołę.

Po długim czasie zastoju, jesienią 1974 roku ruszyły prace przy rozbudowującej się części szkoły. Na uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego przybyli przedstawiciele powiatowych i miejscowych władz. Akt erekcyjny podpisali m. in. Leon Jaeschke (Prezes Towarzystwa Rady Zakładowej ZNP), Benedykt Smogór (Dyrektor Szkoły Gminnej), Czesław Nowak (Dyrektor Szkoły), Antkowiak (Naczelnik Gminy), Teodor Kiczka (nauczyciel emerytowany), Łucjan Wojtkowiak (Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego).

4 sierpnia 1975 roku nastąpiła tragiczna śmierć dyrektora szkoły Czesława Nowaka.

21 sierpnia 1975 roku funkcję dyrektora szkoły objął Paweł Kudliński

 

W roku szkolnym 1975/76 grono pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Paweł Kudliński, Jadwiga Kudlińska, Janina Górzna, Wiesława Kujawa, Maria Koźma (Garstka), Maria Koźma (Urbańska), Mieczysław Polarczyk, Lucyna Martenka i w ramach nadgodzin Henryka Grześ, która objęła funkcję Komendanta Hufca ZHP w Czarnkowie.

 

Rok szkolny 1976/77

Do grona nauczycielskiego dołączyła Janina Kołodziej, wróciła Henryka Grześ, która zrezygnowała z funkcji komendanta ZHP w Czarnkowie.

Jadwiga Kudlińska natomiast zatrudniła się w Zbiorczej Szkole Gminnej w Czarnkowie jako pedagog szkolny.

W październiku 1976 roku ze szkołą w Kruszewie żegna się Wiesława Kujawa.

Rok szkolny 1977/78

Szkolne mury opuszcza jako absolwentka Marzanna Matz, dziś nasza pani dyrektor Marzanna Nerkowska

Rok szkolny 1978/79

Rok szkolny rozpoczął się w nowo wybudowanym trzykondygnacyjnym budynku szkolnym. Zrezygnowano z korzystania z najstarszego budynku, adaptując go na mieszkania dla nauczycieli. Nowy obiekt został wybudowany na ulicy Szkolnej, obok istniejącej szkoły. Posiadał on wówczas 12 pomieszczeń klasowych, część kuchenną oraz węglowe centralne ogrzewanie.

Od tego roku do obwodu naszej szkoły należą uczniowie z następujących miejscowości- Bronisławki, Jabłonowo, Węglewo i Kruszewo

Pracę w szkole rozpoczął jako rzemieślnik pan Romuald Radziej.

Rok szkolny 1979/ 1980

Grono pedagogiczne: Paweł Kudliński (dyrektor), Jadwiga Kudlińska, Mieczysław Polarczyk, Anna Łomotowska, Maria Koźma, Kunegunda Maniewska, Maria Koźma (Urbańska), Lucyna Martenka, Krystyna Włodarczyk, Melania Anczyńska, Janina Kołodziej, Florian Wicher

Rok szkolny 1980/81

W roku szkolnym 1980/81 na emeryturę odeszły- Kunegunda Maniewska i Lucyna Martenka.

Rok szkolny 1981/82

Do szkoły w Romanowie odeszła Maria Dereżyńska, do szkoły w Sarbi- Maria Koźma,a do szkoły w Czarnkowie-Anna Łomotowska

Do grona nauczycielskiego dołączyli: Marzanna Matz (dziś Nerkowska), Krzysztof Krajniak, Mirosława Sękielewska (dziś Urbańska) i Mirosława Staszewska (Jahns)

Rok szkolny 1982/83

Skład grona pedagogicznego- Paweł Kudliński (dyrektor), Lucyna Martenka, Melania Anczyńska, Barbara Wiedera, Mieczysław Polarczyk, Jadwiga Kudlińska, Marzanna Matz, Mirosława Sękielewska, Mirosława Staszewska, Janina Kołodziej, Kunegunda Maniewska, Krzysztof Krajniak, Maria Koźma, Małgorzata Francuzik, Florian Wicher.

Swoją pracę w szkole jako nauczyciel rozpoczęła pani Małgorzata Francuzik i w sekretariacie pani Maria Bielejewska, która zastąpiła panią Marię Kinę.

Rok szkolny 1983/84

Pracę w szkolę rozpoczęli- Sabina Parecka (dziś Słoma ), Mieczysław Krystek, Andrzej Papliński. Nie uczy w naszej szkole już pani Barbara Wiedera (polonistka) i Małgorzata Francuzik

1 grudnia pracę rozpoczęła pani sprzątaczka Janina Mrozińska, która zastąpiła panią Ewę Kownacką

Rok szkolny 1984/85

Pracę w szkolę rozpoczęła pani Elżbieta Gawłowska (dziś Kudlińska),

Rok szkolny 1985/86

Pracę w szkole rozpoczyna pani Edwina Kowalska i Alicja Gwardzik

Rok szkolny 1987/88

Pracę w szkolę rozpoczęła pani Iwona Jedlińska (dziś Deresz)

Rok szkolny 1989/1990

Pracę w szkolę rozpoczęła pani Marzanna Polcyn i pani Izabela Lewandowska -   Mierzwa

Rok szkolny 1990/1991

Dyrektorem szkoły zostaje pan Jan Ciesiółka

Pracę w szkolę rozpoczynają: ks. Andrzej Szulc, katechetka pani Aneta    Piątkowska (dziś Tykwińska), Stanisław Stempniak

W 1990 roku otwarto stołówkę szkolną. Pracę w stołówce podjęły panie- Magdalena Ciesiółka, Maria Kurek i Kazimiera Małecka.

Rok szkolny 1991 /92

Grono nauczycielskie zasilili ? pani Iwona Żarczyńska, pan Sławomir Żarczyński, pani Magdalena Kurkiewicz i pani Dorota Jaroszewska

Rok szkolny 1992/93

Dyrektorem szkoły zostaje pani mgr Marzanna Nerkowska

Grono pedagogiczne przedstawiało się wówczas następująco:

Alicja Gwardzik, Edwina Kowalska, Iwona Żarczyńska, Aneta Piątkowska, Renata Bielejewska, Barbara Wylegała, Elżbieta Kudlińska, Izabela Kołodziej, Dorota Jaroszewska, Marzanna Polcyn, Jolanta Grabowska, Małgorzata Kurkiewicz, Jan Ciesiółka, Sławomir Żarczyński, Krzysztof Krajniak, Florian Wicher, ks. Andrzej Szulc, Iwona Deresz, Izabela-Lewandowska Mierzwa.

Pracę w szkole rozpoczyna pani Jolanta Grabowska.

Działalność rozpoczął zespół teatralny Grajbajki, którego opiekunem i założycielem jest Jolanta Grabowska.

Rok szkolny 1993/94

Pan Florian Wicher obchodził jubileusz 35 lat pracy w szkolnictwie, a pan Jan Ciesiółka obchodził jubileusz 20 lat pracy w szkolnictwie.

Szkoła w wakacje przeszła generalny remont- wymalowano klasy, podłogi, hol, pomalowano okna, wyremontowano dach, poszerzono drogę dojazdową w obrębie szkoły, wygospodarowano teren na parking.

 

Rok szkolny 1994/95

Nowi nauczyciele- Elżbieta Kobak, Danuta Wojewoda- Walicka, Dorota Zielińska

26 maja 1995 roku umiera nauczycielka matematyki pani Maria Koźma

W szkole nowe zmiany - pojawia się boisko do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, ukończono bieżnię, wykonano nawierzchnię boiska, założono trawniki, posadzono krzewy ozdobne, ogrodzono teren nowym płotem.

 

Rok szkolny 1995/96

Do grona pedagogicznego dołączył nowy proboszcz parafii Kruszewo - ks. Marian Derkaczewski i katechetka Dorota Chrobak

Przed szkołą położono polbruk i płytki.

25 maja 1996 roku nadano szkole imię Kornela Makuszyńskiego i wręczono sztandar.

 

W czerwcu ze szkołą pożegnał się pan Sławomir Żarczyński, który został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gębicach.

Ponadto pożegnaliśmy panią Danutę Wojewodę- Walicką i Dorotę Jaroszewską.

Rok szkolny 1996/97

15 września 1996 uroczyście otwarto Szkołę Podstawową w Jabłonowie. Jest to punkt filialny naszej szkoły.

Do nowej szkoły w Jabłonowie przeszli nauczyciele- Iwona Deresz, Jolanta Grabowska, Marzanna Polcyn, Florian Wicher. Oddziałem przedszkolnym opiekowała się pani Jolanta Kruk. Pierwszym kierownikiem Szkoły Filialnej w Jabłonowie został pan Florian Wicher.

Do pracy w szkole w Kruszewie zostali przyjęci - Mariusz Wylegała, Rafał Wylegała, Lidia Stelcer, Tadeusz Werner.

W lutym 1997 roku ukazał się pierwszy numer ?Uczniaka Kruszewskiego?.

Opiekunami gazetki wówczas byli - Liliana Stochaj i Krzysztof Krajniak, a redaktorem naczelnym Arleta Ciesiółka. 

Rok szkolny 1997/98

Wymieniono ogrzewanie szkoły na olejowe.

Do pracy przyjęto Justynę Dykaw, która zastąpiła Izabelę Lewandowską- Mierzwę, która przebywała na urlopie macierzyńskim. Pani Dykaw pracowała tylko rok.

Ze szkołą żegna się pan Jan Dziubakiewicz, wieloletni przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego i pan Tadeusz Werner opiekun świetlicy, emerytowany nauczyciel.

 

Rok szkolny 1998/99

We wrześniu w wypadku samochodowym zginął pan Jan Dziubakiewicz.

Na emeryturę odeszła pani sprzątaczka Stanisława Nowak. Do pracy przyjęto panią Teresę Kaczmarek i Grażynę Pilarczyk.

Grono pedagogiczne powiększyło się o nowych nauczycieli. Prace w szkole rozpoczęły pani Monika Koźma   i pani Iwona Pierko (dziś Werner) Pedagogiem szkolnym jest pani Aneta Wesołowska, a pani Marlena Malendowska prowadzi nauczanie indywidualne.

Dziesięcioro uczniów z klas ósmych wraz z opiekunem uczestniczyło w niezwykle atrakcyjnej siedmiodniowej wycieczce do Tunezji. Całkowity koszt pobytu uczestników sfinansował właściciel pałacu w Kruszewie pan Sławomir Kempa.

Rok szkolny 1999/2000

Grono pedagogiczne zasiliły nowe nauczycielki - pani Maria Just, pani Anna Gronowska- Buwaj, pani Joanna Anczyńska, pani Marzena Jaskólska i pani Alicja Mufka (dziś Mazur)

Od lutego 2000 roku uczy u nas pani Krystyna Nawrot i ks. Proboszcz Marian Derkaczewski,

1 stycznia 2000 roku swoją pracę w szkole jako rzemieślnik rozpoczyna pan Cezary Gall, który zastąpił odchodzącego na emeryturę pana Romualda Radzieja.

Rok szkolny 2000/2001

Zmienia się sieć szkół - powstają gimnazja. W naszej szkole powstaje oddział zamiejscowy gimnazjum ujskiego.

Rok szkolny 2001/2002

Na emeryturę odchodzi po 30 latach pracy pani Melania Anczyńska

Pani dyrektor Marzanna Nerkowska jako pierwsza w naszej gminie uzyskuje tytuł nauczyciela dyplomowanego.

6 grudnia 2001 roku pierwszy raz pojawił się Mikołaj dla starszych i samotnych.

Mikołajkowy pochód ruszył na ulicę Kruszewa. Wszyscy, uczniowie i nauczyciele w czerwonych czapeczkach zrobionych z krepy i bibuły nieśli mieszkańcom radość i uśmiech.

Rok szkolny 2002/2003

Od 1 września 2002 roku w budynku naszej szkoły mieści się Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego, w skład którego wchodzą ? szkoła podstawowa i gimnazjum.

Do grona pedagogicznego dołączyli:

Czesław Mercik- nauczyciel fizyki

Małgorzata Skierska- nauczyciel religii

Kamila Niezborała- nauczyciel języka angielskiego

Florian Wicher, emerytowany nauczyciel ? nauczanie indywidualne

W wakacje 2003 roku szkoła była organizatorem półkolonii

Rok szkolny 2003/2004

Do pracy przyjęta została pani Gabriela Kończyńska, która prowadzi nauczanie indywidualne

Mamy nowego gimbusa, pomarańczowy autobus dowozi uczniów z Jabłonowa, Węglewa i Bronisławek do szkoły.

10 października 2003 roku szkoła otrzymała zaszczytny tytuł i certyfikat ogólnopolskiej akcji ?Szkoła z   klasą?

W styczniu 2004 roku pierwszy raz w Kruszewie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

W 2003 roku wybudowano boisko asfaltowe do mini-koszykówki

Rok szkolny 2004/2005

Pracę w szkole rozpoczęła pani Anna Mierzwa, nauczycielka języka niemieckiego.

We wrześniu 2004 roku uroczyście otwarto nową pracownię komputerową.

Szkoła w wakacje przeszła generalny remont. Mamy nowe okna, nowe kaloryfery, nowe drzwi, świeżo wymalowane sale lekcyjne, nowe ogrodzenie.

2 kwietnia 2005 roku umiera Jan Paweł II - szkoła również żegna Ojca Świętego. Dzieci i nauczyciele wpisują do księgi pamiątkowej kondolencje.

1 czerwca 2005 roku po raz pierwszy zorganizowano festyn rodzinny ?Mama, Tata i ja?

W czerwcu na emeryturę odszedł pan Jan Ciesiółka - były dyrektor szkoły, nauczyciel techniki i wychowawca świetlicy oraz pani Krystyna Siąkowska - nasza kucharka.

Rok szkolny 2005/2006

Pracę w szkolę rozpoczęła pani Natalia Gierczyk, nauczycielka fizyki, pan Marek Kamiński, nauczyciel wychowania fizycznego, pani Dorota Sarapuk (katechetka), pani Dorota Nejman (katechetka).

Pracę w kuchni rozpoczęła pani Renata Konopka.

25 maja 2006 roku obchodziliśmy 10. ROCZNICĘ NADANIA SZKOLE IMIENIA KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO.

Rok szkolny 2006/2007

Do grona nauczycieli dołączyli: pani Irena Łukaszewicz- nauczycielka fizyki, pani Mirosława Lorczyk- nauczycielka techniki i pani Magdalena Hajt- nauczycielka wychowania fizycznego. Nie ma z nami już pana Jana Ciesiółki, pani Natalii Gierczyk i pana Marka Kamieńskiego- obecnie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu.

Do pracy w kuchni została przyjęta pani Jadwiga Jagła, która zastąpiła panią Renatę Konopkę.

W grudniu 2006 roku na emeryturę odeszła pani sekretarka Maria Bielejewska. Do pracy w sekretariacie przyjęta została pani Iwona Małecka.

Ze względu, na to iż pani Elżbieta Kobak przebywa na urlopie macierzyńskim od II semestru pracę z dziećmi z klasy I rozpoczyna pani Joanna Janke. Muzyki uczy pani Ewa Siąkowska.

Nieobecną panią Alicję Mazur zastępowali- pani Monika Wojciechowska, a później pan Grzegorz Błaszczyk i pani Stanisława Horoszkiewicz- Wołk.

Przebywającą na zwolnieniu lekarskim panią Irenę Łukaszewicz zastąpił pan Jarosław Mituta

Rok 2007/2008

Do grona pedagogicznego dołączyli:

Nowy proboszcz parafii Św. Wojciecha w Kruszewie ? ks. Jerzy Ranke, pan Piotr Pełka- nauczyciel języka angielskiego, pani Magdalena Chyży- nauczycielka języka niemieckiego, pani Magdalena Wiza- pedagog szkolny i wychowawca świetlicy, pani Malwina Filip nauczyciel nauczania zintegrowanego, pani Ewa Siąkowska - nauczyciel muzyki i pan Jarosław Mituta- nauczyciel fizyki.

Rok szkolny 2008/2009

Pracę w szkole rozpoczyna nowy nauczyciel języka angielskiego- pan Łukasz Wiedera

Rok szkolny 2009/2010

Pracę w szkole rozpoczyna pan Andrzej Sielchanowicz - nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel historii.

Przez okres jednego miesiąca historii w gimnazjum uczyła pani Małgorzata Derek

W szkole pojawiły się nowe szafki dla każdego ucznia.

Szkoła zakwalifikowała się do rządowego programu ? Radosna Szkoła? i otrzymała wsparcie finansowe na doposażenie sal lekcyjnych klas I-III w pomoce dydaktyczne.

22 października 2009 roku został otwarty gabinet wychowania komunikacyjnego.

11 listopada 2009 roku wręczono księdzu proboszczowi Jerzemu Ranke SREBRNY MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ, który został przyznany w Warszawie. Akt nadania podpisał prof. Władysław Bartoszewski.

W czerwcu 2010 roku rozpoczęto budowę kompleksu ?Moje Boisko Orlik 2012?