Payday loan


piątek, 3 grudnia 2021

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości."

Kornel Makuszyński

Spis treści

Organy szkoły

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

DLA NAUCZYCIELA

Licznik odwiedzin
287692
dzisiajdzisiaj56
wczorajwczoraj542
w tym tygodniuw tym tygodniu2855
w tym miesiącuw tym miesiącu1187
gości on line 2

Szanowni Rodzice!

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju, zajęcia do dnia 10 kwietnia 2020 r. będą odbywały się tylko i wyłącznie na odległość. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, a także ocenianie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Dzięki nim nauczyciele będą mieli możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Postaramy się zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, uwzględniając ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne.

W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji ważne jest, aby uczeń podjął próbę kontaktu z nauczycielem i w określonym czasie wykonał zadanie. W związku z tym postaramy się podchodzić do uczniów z ogromną wyrozumiałością, dotyczy to również oceniania.

Zawsze możecie Państwo liczyć na pomoc i wsparcie naszych szkolnych specjalistów: pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego czy pedagoga specjalnego (wystarczy napisać do nich wiadomość przez Librus).

Na razie pracujemy dalej na wybranych przez nauczycieli narzędziach. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, jak również  tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (na przykład platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), www.gov.pl/web/zdalnelekcje, Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.

Drodzy Rodzice, organizując uczniom kształcenie na odległość, musimy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez nich z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu. Musimy również mieć na względzie wiek i etap rozwoju uczniów oraz ich sytuację rodzinną.

Biorąc pod uwagę fakt, że wielu z Państwa również pracuje zdalnie, przez co niejednokrotnie dostęp dziecka do urządzeń elektronicznych w określonym czasie może być utrudniony, nie chcemy wyznaczać dzieciom konkretnych godzin pracy.

Drodzy Państwo, sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować Państwu za pomoc i wsparcie dzieci w tej trudnej sytuacji. Zapraszamy do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami. Proszę o pilne sprawdzenie czy każdy ma kontakt ze szkołą za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. W przypadku utraty lub zgubienia loginu lub hasła proszę o niezwłoczny kontakt z wychowawcą. Korzystanie z e-dziennika umożliwia realizację zdalnego nauczania.

Prosimy również o śledzenie strony internetowej naszej szkoły, na której na bieżąco będziemy umieszczać ważne informacje.

Z poważaniem
M. Nerkowska